[English below]

Klik hier voor het inschrijfformulier van Heer en Centrum

Klik hier voor de algemene voorwaarden


Klik hier voor het machtigingsformulier. 


Click here for the Englisch version of the registration form. 

Click here for the English version of our authorization form. 

Click here for the Dutch version of the terms and conditions**. 

** Any questions? We are happy to help and translate! Contact us! 

- Beëindiging van klantovereenkomst geschiedt door opzegging. Opzegging dient door de klant per email (reality.adm@gmail.com) of via het contactformulier op de website. 
Bij opzegging per email moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van de klant, pasnummer, thuisvestiging.
- Beeindiging van de klantovereenkomst is pas een feit wanneer deze daadwerkelijk door ons bevestigd is middels een bevestigingsmail. Uw uitschrijving zal na ontvangst binnen 5 werkdagen verwerkt worden. Indien deze mail onvoorzien uitblijft ligt de verantwoordelijkheid bij de klant dit na te vragen en zal de betalingsplicht blijven bestaan totdat deze bevestigingsmails is ontvangen.